Bir toplum bilirim odur benim toplumum bir halk bilirim o benim halkım o dünyada bir tane bir tanesi tüm toplumların...
O başka toplumların her birinden farklı...
Ve kendimize göre en iyisi, en güzeli...
Kendi karakterleridir farkları o tarihin bir ürünü...
Nice medeniyetlerin süzgecinden geçerek bir kimlik, bir kişilik olmuş o apayrı...
Dili var adı Türk dili belki ifadesi emsallerinden farklı belki farklı anlatmaktadır meramını duygularını heyecanlarını farklı anlatır fikirlerini görüşlerini çünkü farklı bir toplumdur Kıbrıs Türkü...
Yaşam tarzları apayrı.
Ya yaşam felsefeleri?
Benzeri bile olmaz emsalleriyle.
Dinleri İslam dini dini ile sorunu oldum olası hiç olmadı tarih sürecinde.
Kendine özgü din anlayışıyla dini vecibelerinden taviz vermedi.
Ama zorlama, farklı ibadet usullerine pek rağbet göstermedi.
Eğitime çok önem verdi.
Ekmeğinden kesti lokmasından eksiltti ancak evladını ille de okutmaktan vazgeçmedi.
Böyledir Kıbrısın Türk insanı.
Daima aydın olmayı yeğledi cehalete asla razı olmadı atasının devrimlerini hiç zorlanmadan özümseyip yaşamına kattı.
Kültürüne kattı.
Çok sağlam bir Atatürkçüdür Kıbrıs Türkü.
Ve bir gururdur olmak Kıbrıs Türkü.