Kerrat cetveli / çarpım tablosu ile tartışılmaz.
İlle de tartışmak istiyor ve yok hayır ben daha doğrusunu bilirim diyorsanız yedi ile sekizi çarpın ve 59 bulun. Bulabilir misiniz.
Keyifciğiniz bilir, Tanju Çolak’tan daha iyi bir golcü olduğunuzu iddia edebilirsiniz, siz tribünde ya da kahvede veya sanal alemde bu iddianızı sonuna kadar sürdürebilir ve hatta haklı çıktığınıza da inanabilirsiniz.
Yedi ile sekizi çarpmak öyle değil işte.
Yerbilim jeoloji ile tartışamazsınız.
Seçmen oylarının çoğunluğunu, büyük çoğunluğunu hatta yüzde doksanını da alsanız jeoloji kendi hükmünü sürdürür.
Yer inşaata uygun değilse meclisteki çoğunluğunuz ile yeri inşaata uygun hale getiremezsiniz.
Jeoloji mühendisini teslim de alsanız silah zoru ile ve o size evet paşam uygundur bu yer dese de, yer inşaata uygun değilse hiçbir kararınız onu uygun hale getirmez getiremez.
Demek ki neymiş.
Yerin inşaata, kaç kata uygun olup olmadığına seçmenlerin verdikleri oy ile seçilen olanlar bayındırlık bakanı da olsalar karar verme yetisine ve yetkisine sahip değildir olamaz.
O halde KKTC genelinde, her kazada ve köyde nerelerin inşaata uygun olduğuna siyasa değil bilim karar verecektir toprağı etüt edip.
İmar planı tartışılmaz aciliyet arz eden bir boyun borcudur her birimiz için olduğu kadar KKTC ülkesi ve devleti için de.
KKTC meclisine düşen aciliyet de ülke imar planlaması içim hiç vakit kaybetmeden KTMMOB’ni görevlendirmek ve onların KKTC imar planını hazırlamaları için önlerini açmak olası bireysel zümresel itirazlara karşı da kalkan siper olmaktır, bu siyasi olmanın siyasi parti olmanın halka ülkeye ve hayata tabiata karşı boyun borcudur.
Hayatın her alanında yarınlara karşı bizden sonraki nesillere karşı görevimiz borcumuz bir an önce, yarına bırakmadan planlı bir hayata geçmektir.
Ve bu konuda hayati öncelik de KKTC İMAR PLANIDIR.