İyi insan olmak doğaldır.
Doğal değildir kötü insan olmak ve fakat toplu olarak yaşamanın kapitalizm diye adlandırılan ve halen süren biçimi kötülüğü normalleştirmiştir.
Ey okuyucu tam da burada doğal ile normal hakkında kafanı yor.
Dere yatakları doğaldır ve dere yataklarını doldurarak inşaata açmak normal olarak görülüyor.
Derenin doğallığına tecavüz etmeyi kapitalizmin yaşama biçimi normalleştirmiştir ve bu dünyanın bütün devletlerinde böyledir.
Çocukların yetişme gelişme öğrenme özümseme çağlarında sorular sorması doğaldır çünkü öğrenmeye bilmeye açtırlar ve çocukların neyi soracaklarının ney öğrenmelerinin gerektiği eğitim sistemleri tarafından dikte ettirilmeye başlanması doğal değil ama normaldir. Bunun en son ve çok çarpıcı ve bizde uygulanmaya başlayan örneği, eğitim müfredatlarına merhamet dostluk arkadaşlık dayanışma sevgi saygı tedrisinin konmamasına karşın ne olduğu nasıl olduğu önerenler tarafından bilinmeyen ve fakat kendi kişisel ve zümresel sınıfsal çıkarları için gerekli görülen ‘‘ GİRİŞİMCİLİK ’’ safsatasının önerilmesi ve hükümet adını verdiğimiz ve fakat işleri yönetmeyi bir yana iterek insanları kendi menfaatleri için yönetmeyi önceleyenler tarafından kabul görmesidir.
Sadece son birkaç yılımızı gözden geçirmeniz yeter KKTC sınırları içinde aralarında kendini muhalif basın olarak pazarlayanların da olduğu medya unusurları bar ve cafelerin sandüviç ofislerinin ‘‘ girişimcilik ’’ olarak pazarlandığını ve daha da ileri gidilerek babaları ve / veya kocalarının paraları ile halkın önüne iş kadını olarak çıkan bayanların örneğin istihdam yaratmak adına hiçbir şey yapmamış olmalarına karşın soy adlarından mütevellit olarak piyasa yaptıklarını görmenize.
Kötülüğün normalleştirilmesine karşın bir his / duygu meselesi olan iyilik yapma alışkanlığını köreltmek için ne yazık ki aralarında öğretmenlerin de yer aldığı kesimlerin çocuk ve genç dimağlara yönelik olarak DUYGUSAL OLMAYIN diye telkinler yaptıkları ve yapmaya devam edecekleri de ne yazık ki kesindir.
Bir durun ve kendinizi gözden geçirin eğer kendinizle konuşmayı denerseniz göreceksiniz ki içinizdeki ses de iyilik yapmanın bir his / duygu meselesi olduğunu ve kötülük yapmanın da bir duygusuzluk ve de çok yanlış bir tanımlama ile akıl işi olduğunu kendi kendinize itiraf edeceksiniz.
Evet iyi insan olmak doğaldır ve günümüz dünyasında kötü insan olmak normalleştirilmektedir.