Biz millet olarak bir hata yaptık tarihimizde.Ve hala daha ısrar etmekteyiz hatamızda.Atatürkümüz doğudan da batıdan da dışlanmış bir Türkiyeyi kurtardı Emperializmin pençesinden.Ve kurtarılan Türkiye acizlik içinde kendini yaşatmak durumunda idi.Atatürk öncelikle Padişahlık sefahatından kaynaklanan  borçlardan kurtarmıştı  Türkiyeyi.Sonrasında ilimde teknolojide gerilerde kalmış bir ülkeye hedef göstermişti BATI''yı.
Atatürk'ün mentalitesinde BATI  kavramı asla coğrafi bir istikamet değildi.Asrın bilim ve teknoloji düzeyini ifade eden bir kavramdı batı. Batıyı örnek almak için DOĞU'ya sırtımızı döndürmeye hiç gerek yoktu. Kaldı ki ta TANZİMATTAN beri bir yanlışa saplandık ve batılılaşmak için Avrupayı körü körüne taklit etmekle kalkınacağımızı hayal ettik.
Bu bizi bir dereceye kadar avuttu. Fakat BATI'yı Atatürkümüzün anlatmak istediği biçimde anlasaydık daha radikal hamleler atarak uygarlık düzeyinden çok gerilerde kalmaz ve bugünkü deprem facialarının acıları ile bu kadar fazla muhatap olmazdık. Anlatmak istediğim Atatürk mentalitesiyle JAPONYA da bir batı idi bizim için aslında.. Ve bizim gibi bir DEPREM ülkesidir,hatta depremden en çok zarar görmüştür Japon ülkesi dünyada.
Fakat ne yaptı Japonya,,Deprem zararlarını minumum düzeye indirmek için,Mekanik,jeo-fizik gibi ilimlerden yararlanarak inşaat sisteminde bilimsel reformu gerçekleştirdi.Sabırla ve ısrarla.Çünkü halen yaşamakta olduğumuz DEPREM felaketleri büyük Japonyanın mezarı olabilirdi.
Ne yazık ki biz her zaman Atatürkümüzle sadece öğündük ama O büyük adamın dehasında yatan gerçek BATI denilen  kavramı doğru kavrayan ülkeler Atatürkle doğru yolu bulabiliyorlar... Bizlerse bırakın yerinde saymayı fersah fersah gerilerinde kalarak BATI kavramını yanlış anlamamızın acısını çekmekteyiz.Başı sağolsun milletimizin.