Mi olur???
Yok artık ...Demokrasinin ne teorisinde,ne uygulamalarında ve hatta taaaa ilk çağdan günümüze kadar olmaz...olmaz...milyon kez olmaz.
Bir kere siyaset tarihinde bile yeri olmaz bu düşüncenin. Hani rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in söylemlerinde çok tekrarlanan bir deyim vardı.Değerli usta siysetçiye gani gani rahmet dileyerek tekrarını anımsatmakta çok yarar görüyorum bugünlerde :" OLUR MU BEYEFENDİLER,OLUR MU ???BÖYLE ŞEY...OLMAAAAZZZZ....OURSA DA EŞYANIN TABİATINA AYKIRI OLUR"...

Aklı başında hiç kimse olur demese de....olduruyorlar böyle.
Bu Nasrettin Hocanın ünlü fıkrasını hatırlatmaz mı insana...Hani göle yoğurt çalma KONUSU...
Ama bu da olmaz.Göl yoğurt tutmaz...Olsun efendim demez mi buna hoca ve arkasından sözünü şöyle bitiriyor: "YA TUTARSA"...
İşte o zaman iş gelir Demirel'in lafına ve cuuup diye yerine oturur yanıtı Demirel'in ....
EŞYANIN TABİATINA UYMAZ... O erde dört
Rahmetli Demirel pragmatik bir lider.Kalıba uydurmada üstüne yoktu.
Ancak bugün görüyoruz ki çok daha pragmatikleri de varmış ki oldurmadıkları hiçbir şey bırakılmıyorlar geride...
Gelelim sadete...Yahu!!! İlk çağdan günümüze kadar nice koca koca bilginlerin filozofların demokrasi konusuna ait yayınlarını takip ettim.Özellikle üniversite mezuniyet tezimi hazırlarken.Hemen hepsinde ortak mutabakat özetle şöyle.Demokrasinin ikiz doğmuş iki çocuğu olmuş.Birinin adına iktidar,diğerinin adına da muhalefet denmiş.Bütün demokrasi uygulamalarında her ikisi de ön koşul.İkisi de birarada işlev yapması ille de gerekir,Biri icraat yapacak diğeri de onu denetliyecek.Kardeşler böyle çalışırlarsa verim alınır,.
Gelelim kötü niyetli bazı uygulamalara.Sanki bunlar aynı milletin ürünleri değilmiş gibi birbirlerinin düşmanı gibi.İktidar muhalefet istemez,muhalefetse ille deneetliyeceğim diye direnir. Sonuçta tökezleyen , zarar gören demokrasi olur En büyük zararı da ne yazık ki kavgada taraf olmıyan millet görür.
Nasıll mı ? Çünkü bu koşullarda kötü yönetilir de ondan ...Milletin hali vallahi de tallahi de duman...duman..EL İNSAF ....