Bir fenomendir kara sevda bir saplantı gibi yaşanır özellikle yeni yetmelerde sabit bir tanımı olmasa bile bir gerçekliktir böyle bir sevda şiirlerde hikayelerde romanlarda ve ille de nesilden nesile merakla okunan veya anlatılan efsanelerde... ilgi ile izlenir kara sevdalı hikayeler...
Çok acı veren aşkların hikayelerine denmekte bu tür sevdalar...
Ve genellikle hüsranla sonlanır bu sevdaya yakalanan biçareler.
Edebiyat tarihlerinde önemli ölçüde yer almaktadır bu türden hikayeler aşıkların isimleriyle adlandırılır efsaneler...
Başlangıçta gerçekçi başlar ilişkiler.
Bir sevgi oluşur belli bir sürede.
Hayallerle beslenir aşklar...
Ama zamanla hayaller gerçekleri aşar.
Hatta hayal gerçeklerden uzaklaştırır cismani ilişkileri.
Artık aşk tamamen dönüşür hayale.
Hatta daha ileri aşamada aşkın yerini alır hayal.
Hayalperestlik denir buna.
Bu bir ruhsal bozukluk.
Hayalperest aşık yaklaşmaktan bile kaçınır aşkından.
Ve aşkını tamamen kaybetmekten korkar.
Hata muhtaç olabilir psikolojik desteğe.
İşte kanımca budur kara sevda tanrı herkesi kara sevdadan korusun...