Teoman ERSÖZ

Sevgi ile oluşan bağlardır

bir toplumu ayakta tutan...

Ve sosyal bağlar da

bir toplumun karakterini,

ve başka toplumlardan

ayrıcalığını ortaya koyan

Sosyal Değerlerdir.

Adı edilen değerlerin

yaratıcısı da ,uygulayıcısı da

Koruyucusu da toplumlardır.

Eğer insan ilişkilerinde

sosyal bağlar zayıflar

veya koparsa,

toplumlarda , örgütsel

deformasyonlar ortaya çıkar.

Toplum ve toplumu oluşturan

kurum ve kuruluşlar

İşlevlerini yürütemezler

Ve sonuçta toplumu teşkil eden

bireyler ne mutlu,ne de huzurlu

olabilirler

Kuşkusuz en çok etkilenen kurum olur sosyal ahlak...

Ve ardından gittikçe artan suçluluklarla

toplumlarda hukuk sorunları da

artarak büyümeye başlar.

Haliyle aile ilişkilerine intikal eden

zaafiyetler nedeniyle

boşanmalar sayıca artar

Ve bundan ençok zarar görenler

eğitim ve öğretim çağındaki çocuklar.

Sebep ,sosyal değerlerden sapmalar.

Neticede bunun bertaraf edilmesi için

eğitim ve öğretim kurumlarının

daha çok ve daha ağır görevler üstlenmesiyle mümkündür.

İnsanlık tarihinde bir çok devletlerin çökmesinin

nedenleridir bunlar.