Onu öyle demezler, peynir ekmek yeseler de demezler. Dememeliler.

Trend olmuş ile başlanırsa lâfa, kim isterse olsun başlayan kıymeti harbiyesi yoktur, olmamalıdır.

Siyaset bayları ile siyaset bayanları kendi statülerinden hareketle zaten kendilerinin bizatihi kıymeti harbiyeli olduklarına, en enn milliyetçi / devrimci antlarla yeminlerle inansalar da, şu kadar oy aldığı için değerli olmayı başaran tek bir siyasetçi görmemiştir dünya siyaset tarihi.

Ne Franco'nun bir kıymeti harbiyesi vardı ne Hitlerin, ne Stalin'in ne de Çavuşesku'nun. Dedikleri dedikti evet ve çaldıkları düdük ve el pençe divan durmayan bu zevatlar karşısında hapsi boylardı ya da sürgünü mezarlığı.

Güç ve güçten zehirlenmek kıymeti harbiye sağlamaz siyasi bireyciklere, onlar kıymetli olduklarına inaqnıyor olsalar da, atsınlar sırtlarından dokunulmazlık zırhını işte o zaman anlarlar hanyakonyanın kıymeti harbiyesini.

Trend oldu diye bir şeyi önemsemek hele de doğru olarak kabul edip önemsemek ancak ve yalnız moda dünyasında magazin dünyasında geçerlidir ki o yolun yolcuları da  ivedikgillerdir sedagiller.

iktidar olma olanağına şu ya da bu oranla kavuşan siyasi partilerimiz ne yazıktır ki o olanağa kavuşup da iktidar olmanın cazibesine kapıldıkları andan başlayarak her türlü yanlışlarını ve başarısızlıklarını da süslü ve batı kaynaklı lafazanlıklarla örtmeye gayret göstermektedirler.

Bu lafazanlıkların başında da '' hükümet olduk ama iktidar olamadık / olmamıza izin vermediler '' safsatası gelmektedir.

Hükümet olduk ama iktidar olmamıza izin vermediler zihniyeti hem buna inananlar ve hem de buna inandırılanlar için işin kolayına yatmaktan başka bir şey değildir.

İktidara talip olmaktan başka nedir ki seçim propaganda dönemleri, var mı her hangi bir parti ki seöim propaganda döneminde '' biz hükümete talibiz iktidara değil '' demiş olsun. Bu safsatatyı propaganda dönemi boyunca akıllarına bile getirmezler ve fakat hükümete gelecek kadar oy alıp da SORUMLULUKLA YÜZLEŞİNCE içten içe bildikleri çapsızlıkları ile yüzleşip de başarısızlıkları ortaya çıkınca '' hükümet olmak başka şeydir iktidar olma daha başka / biz hükümet olduk ama iktidar olmamıza izin vermediler '' safsatasının kolaycılığına yatıverirler.

Hükümet olmak dibine kadar iktidar olmak demektir.

Doğruları, kendi doğrularını söyleyerek seçime girmekle başlar iktidar olma mücadelesi.

Ve ne yazıktır ki KKTC de kendi doğrusu olan siyasi parti yoktur.

Trend olma pususuna yatan partiler vardır ki, bir moda deyim olan trendin siyasi literatürdeki karşılığı OPORTUNİZMdir