Bilinçli ve istemli söylenir yalanlar mutlaka bir maksatla tevessül edilir yalana ancak iyi bir analizle insan çözebilir yalanı bazen gülmekle yetinir bazan da yalanı yüzüne vurulur yalancının.
Veya safça kabullenilir yalanlar...
Gerçi zaman zaman yalanlar yalancıların işine yarar.
Ama yalan denilen ayıp bir yerde olduğu kadarıyla kalmaz onu takibeder başka yalanlar ve eski yalanları savunmak için daha büyük yalanlar doğmaya başlar eskilerin "En doğurgan şey yalandır" deyimini ciddiye almakta yarar vardır görüşündeyim.
Deneyimli insan var yalan söyleyenin sadece gözlerine bakar ve yalanı anlar ne olursa olsun yalanın kimse için yararı olmaz hem de her zaman yalan yalancının itibarını sarsar.
Yalacının mumu yatsıya kadar yanar.