Çekirdek neyidir ağacın.
Nice badireler atlatmaya yükümlüdür her bir çekirdek, her çekirdeğin yeni bir ağaca dönüşmesi olası olmadığına göre çekirdeğin bir serüveni vardır ve bu serüven içinde kimi zaman çekirdek etkindir çoğu zaman da insan ya da tabiat, toprak iklim yağmur, karınca sincap ve diğer pek çok canlı belirler çekirdeğin ne olacağını ne olmayacağını.
Çekirdek çırağıdır tohumun, tohum da ağacın
Çırak giren, usta yanına çırak giren ne olacaktır ya da ne olmayacaktır. Bu çırağa bağlı olduğu kadar ondan daha fazla ustaya bağlıdır.
Burada dur ey okuyucu derin bir nefes al ve hazırlan .
Öğrenci neyin çırağıdır ve öğretmen neyin ustası.
Makinist yanına çırak giren çocuk / genç için önce kalfa sonra makinist ve devamla gayretine aklına çalışkanlığına bağlı olarak usta makinist olma ihtimali vardır ya da yanına çırak girdiği makinist usta olmadığı için çırak ya çırak kalır ya kalfa olabilir en çok, bir diğer ihtimal da zayi olmasıdır potansiyelin.
Eğitim zaiyatı diye bir şey vardır daha çok askeriyede kullanılan bir deyimdir ve fakat eğitimdeki zaiyat askeriyedekinden kat be kat fazladır.
Nasıl mı.
Eğitim düzeni / sistemi KKTC, Türkiye gibi olan ülkelerin öğrenci çocuklarına, gençlerine, kızlarına oğlanlarına bakın anlarsınız ve hak verirsiniz bana.
Ya da hak vermezsiniz o durumda da kaçarı yok çırak kalırsınız.
Çırak olmak çok önemlidir çırak olmayı başaranlar için ve fakat bu önem bir başına sonuç vermeyebilir çünkü usta olmak çırağın elinde olduğu kadar ustanın da elindedir ve her ikisinin ustanın ve çırağın karşılıklı gayreti iyi niyeti ve aklı vicdanı usta yapar çırağı.
Siz bütün bunları okurken, ben bir çırak olduğumu yazacağım ve sizlere de önereceğim.
Çırak olun.
( devamı bir başka yazıya kalsın, kalsın çünkü usta işe çağırdı, çıraksın sen çırak kal dedi, onu dinler miyim bu durumda, HAYIR dinlemem )
Çırağım ben