Arsız güçlü olursa Haklı suçlu olurmuş diyor atalarımız.
Uzun zamanların istatistık sonucudur ata sözleri.
Özdeyiş de diyebiliriz yıllardan beri akıp akıp  günümüze ulaşan ve doğrulukları sayısız gözlem ve deneyimlerle kanıtlanmış olan bu değerli sözlere.
Bu nedenle birey ve toplum olarak değer verilmeli ata sözlerine.
Yol göstericidir ve bu özelliği nedeniyle... Çözüm sağlamaktadır tartışmalı görüş ve düşüncelere... Genel geçerli doğrular Olarak bilinirler.
Tek bir riskleri var bu tür doğruların. Bir kez olsun yanılgıya neden olması halinde doğruluk silsilesi tamamen ortadan kalkar.
Bu kez onun yerine geçer başka doğrular.Aynı akıbet doğa kanunları için de geçerlidir.
Çünkü yüzde yüz doğruluk sonsuz deneylemeleri gerektirmektedir. Kaldı ki sonsuzluk sadece matematiksel bir conseptir.
Bu istisna dikkate alınmazsa genel geçerli yargıları yüzde yüz doğru kabul etmek pragmatik bir gerekliliktir.
Demek isterim ki tüm atasözlerine Itibar etmek pratik yaşam içinçok önemlidir.
Ve evrensel niteliklidir atasözleri milliyeti yoktur bu sözlerin. Hepsi doğru ve hepsi de güzeldir.