Yurdunda barışı sağladıktan sonra YURTTA BARIŞ,CİHANDA BARIŞ" Özdeyişini dünyayaya haykıran Bir dünya lideri olmayı haketmiş Mustafa Kemal Atatürk, ne yazık ki  ölümünün arkasından din kılıfına sığınan çıkarcı ve tarikatçı geri kafalılar, ki onlar ne tarihten ders alanlardır ne de coğrafyadan ... Ona ve eserlerine muhtelif defalar İhanete girişmişlerdi daha yaşarken.
Millet Atatürk ve devrimlerine  sahip çıkarak hüsranla bitmişti hain girişimler.
Gerçi hala bu gerici güruhun bakiyeleri Türk Milletinin  yüzünü tekrardan doğuya döndürmek için çaba içindedirler, fakat şükürler olsun ki  günümüzde Atatürke ve onun yüce devrimlerine sadakatla inanan ve bu değerleri sonsuza kadar koruyup savunmayı azmeden büyük bir Türk Milleti vardır dünya yüzünde.
Böylesine bir güç var oldukça yaşamda nafile çabalar, her zaman mahkumdurlar hüsrana... Türkiye ulusu ile devleti ile birlikte asla cehaleti temsil eden doğulu bir ülke olmıyacaktır bu nedenlerle. Atasından emaneti devralan gençlik Tür Milletinin batılı yüzünü döndürmeyecektir asla doğuya.