Esir değillerdi o insanlar... Çünkü esir denilen kişiler düşman saflarında savaşırken yakalanıp alıkonan, insanlardı onlar.
Özgür değiller... Fakat şansları var, kurtulmak için esaretten. Şöyle ki savaş nihayetinde esir değiş tokuşuyla, serbest kalan esirlerin, özgür olma olasılıkları var.
Ama kölelik denilen olay  bambaşka... Orta çağın feodal döneminde tarım alanlarında,çok kötü koşullarda çalıştırılana denirdi köle..
Kölelerin eş anlamı "maraba" dır "Ağalık" düzeninde. Köleler işçi değildirler Çünkü günümüzde özellikle  demokratik ülkelerde işçi çalıştırılamaz  gelişi güzel.
Hele efendilerinin emrinde. Yasal hak ve güvenceleri  olur işçilerin.
Sendikaları ile haklarını korurlar. Tatminkar ücretleri olur böylece... Özgürdür işçiler.
Eşit haklara sahiptirler... tüm insanlardan farksız. Vatandaştır onlar da diğerler gibi. Seçme,seçilme haklarına herkes kadar sahiptirler.
Kölelere gelince, Onların çalıştıkları topraklarda sahipleri vardır... İnsan yerine konmazlar... Sahiplerinin hayvanları veya tarım araçlarının değerine eşdegerdir durumları kölelerin.
Gerektiğinde tarlalarla birlikte alınıp satılırdı köleler. Asla işçi denemez kölelere. Bu insafsız düzen iktisat tarihinde son buldu sanayi devrimiyle.
Ve böylece demokrasi şemsiyesinin altında yer buldu zavallı köleler...