Kim demiş kul ile vatandaş birdir diye ne ilgi, ne münasebet vatandaş bireyle vatanın ilişkisine denir.
Vatandaşla, ülke, vatandaşla devlet ilişkilerini tanımlayan bir kavramdır vatandaşlık.
Demokratik sistemde vatandaştır devleti kuran devleti yaşatan gerektiğinde hesap soran yasal haklarını sorgulayan işte budur vatandaş.
Demokratik toplumlar kul kavramı ne anlatır insana?
Ne alakası var kulluğun vatandaşlıkla kul vatandaşın inançları ile âlakalıdır.
Totaliter toplumlarda vatandaşın yerine kul denir demokratik haklardan yoksundur kullar kulluğun olduğu ülkelerde kanunların yerine geçerli olur emirler hesap soramaz kullar devlet veya hükümetlerinden