Sosyal değerleri korumak bir görevdir insana daima... Böyle olmalı da. kayıtsız kalınmamalı, toplum değerleri zarara uğrarken.
Tepki gösterilmeli mutlaka. toplum adına.. Öfkeyle veya alayla da olsa, Yaşadığı toplumu sevmelidir insan... Bu sevginin de ille bedeli var...
Bedeli de toplum kurallarını korumak ve savunmak... Sessiz kalmamak hele değerler çığnenirken toplumun.İster ahlak değerleri olsun,ister hukuk isterse örfler adetler...Genellikle bir ülkenin sosyal değerleri çiğnenir kötüler tarafından Eğer sessiz kalırsa ülke insanı bunlara.
Kötüler makbul olur toplumda. bu takdirde. Hatta kötüler iyilerden daha fazla çoğalırsa, insan gibi yaşamak  mümkün olmaz toplumda. Ne demiş büyük yazar Tolstoy kötülere tahammül etmek bela açar toplumda.