Dostluk demek, ayrıcalıklı sevgi demektir. İlişkiler dünyasında. Olmazsa olmazıdır sevgi, dostluğun oluşumu ile devamında... Hatta yanlış olmaz iddia etmek sevgiden yoksul olanın sayılması insandan.
Çünkü sevdikçe yaşadığını hissedebilir insan. Sonuçta sevgi yoksulu olan, sayılamaz insandan... Ama dostluk olmadıkça da, öyle bir yaşam yaşamdan sayılmaz...
Tek başına bir bitki, veya açıkta iyot misali kalan  insan nasıl yaşar?
Toplum halinde, yaşaması için yaratılmıştır insan.minsanın, bireyselcilikle öz kişiliğini yaşamak... Hatta hakkıdır farklılığını zaman zaman öne çıkarmak...
Bireyin farklılıklarından rahatsızlık duymaksa çağdaşlığa yakışmaz.
Çünkü modern ahlağın koşuludur bireysel farklılıkları hoşgörü ile  kabullenip yaşamak.
Farklı bir canlıdır insan, yaşamı koloni,güruh veya sürü gibi yaşamaz. Bu nedenle "sürüden ayrılan kuzuyu, kurt kapar" deyimi, modern toplumlarda insan için geçerli olmaz.
Toplumsal dinamizmin gereğidir farklılaşmak. Zarar görmez dostluklar farklılaşmaktan. Dostluk hatrlanmak değildir sadece, ille de birlikte olmalı  hatırlanmakla hatırlamak.
Şikayetçi olmamalı insan hatırlamayı ihmal ederek hatırlanmamaktan yakınmak...