Ne yargı organları ne Birleşmiş Milletler hatta Adalet Divanı Lahey...
Ne kötülüğü ortadan kaldırabilir ne de susturabilir zalimleri.
Kötüler kötülüğe devam...
Zorba yine eskisi kadar zorba...
Savaş bir ihtiyaç olarak ortadan kalkmadıkça...
İnsan kanı devam edecek akıtılmaya...
Zulum devam edecek ilanihaye...
Zalim insanlığını anımsayıp pişmanlik duymıyacak yaptıklatından.
Vicdanlar hep ağlıyacak hep sızlayacak yürekler silahlar susmadikça...
Silah... Silah... Silah
Ne ki bu canavar icat.
Nasıl olur da medeniyetin zirvesine yükselmeyi başarmış insan yaşamında gümbür gümbür silah imal eder fabrikalar...
Ve dünyamızda sayısız insan açlıktan can verirken neden silah fabrikaları için harcanır milyarlar...
Belki de en büyük yatırımlar.
Doğrudur.
Açliktan, zorbalıklaktan yok olan insalar için insanlar ağlar kahrolur sızlanaraktan vicdanlar...
Ama insanı öldürmek amacıyla icat edilen silahların imalatını asla durduramadı hiç bir güç bugüne kadar...
Aslında sırf insanın kötülüğünü tatmin için silahlara harcanmasa milyar dolarlar...
Ve eğiteme yönelik yatırımlarlara kanalize edilse bu paralar.
Cehaletle birlikte dünyamızda ne suçlular, ne günahkarlar ne de hak yeyiciler kalacak...
Bu takdirde savaşın zerresi güzelim dünyamızdan silinip insanlığın yüz karası olarak acılı bir tarih olacak.
Ve gerçek barış bu takdirde insanoğlunun en büyük zaferi olarak noktalanacak.