İnsan yaratılır  Olmak için insan, Çünkü ancak  eğitim sayesinde  oluşur insan.

Eğitimi kaldırın ortadan mahrum bırakılırsa eğitimden yaşamdan kopar insan. Eğitimin ürünüdür insan. Hasbelkader hatalı bir eğitimin  kurbanı olursa insan Tutunamaz yaşadığı toplumda, Topluma adapte olamayanlar sosyopatik tutum ve davranışlarıyla itilirler toplum dışına...

Suç işlemeye meyillidir sosyopatlar. Bu yüzden tolerans gösterilemez bu tür bireylerin davranışlarına. Aksi halde toplumda  huzursuzluğun nedeni olurlar...

Sosyopatik kişilikli hastalar ancak tıbbi yardım ve destekle kazandırılabilirler bir olasılıkla sostal yaşama.

Sonuçta yaygın olsun,örgün olsun ancak eğitimle insan olur insan... Doğrudur insanın eğitilmesinde Rol model seçiminin önemli bir yeri var. Ancak ɓu seçim gerçekleşirken göz ardı edilmemelidir bazı önemli amaçlar.

Bence bireyin üretken ve  iyi  yurttaş olması doğru bir özet olur insanın eğitimi açısından.