Her zaman dost doğru olmaz yollar,
İğri büğrü de olabilir bazan. kaymak gibi mesela... Bir de eğer dümdüz olursa yollar  Sürücüler araçlarını sürerken müthiş haz duyarlar... Tersi olduğu zaman da, ne yol güveni kalır ortada, ne de sürüş zevk verir insana.
Bunun gibi bir de toplum katında "yoldan çıkma"gibi bir deyim var... Toplum yaşamında insanlar Bu deyimi.çokça kullanırlar Insanoğlu eskiden bu yana Doğru dürüst ve rahatça yaşayabilmek adına yollar aradılar.
Buldular da... Böylece ,kanunlar, nizamlar , gelenekler,adetler çıktı ortaya. Hukuk ayrıca... Sırf insanı caydırmak için suçlardan.
Cezalar uyguladılar savcılar ve yargıçlar. Polis teşkilatı kuruldu bu maksatla. Ama bir türlü son bulmadı ne suçlular,ne suçlar,hatta günahlar. Aman derdi insana atalar etmeyin, eylemeyin...
Çiğ süt emmiştir insan, kollayın kendinizi yolunu şaşıranlardan... Demek isterler ki çıkarlar gereğince, fırsat bulunca defolu insan, kanunu da çiğner,nizamı da...
Bir zamanlar yolsuzluklalar nedeniyle battı batıyordu İtalya..
Biraraya geldi akiller, Temiz eller operasyonu uyguladılar... Temizlendi kirlerinden, büyük ölçüde İtalya... Bu ibret olsun tüm toplumlara... Bu tip organizasyolara her zaman ihtiyaç var...
Çünkü insan var oldukça ne suçlar bitecektir dünyada, ne de son bulacaktır günahlar.